Báo giá hoàn thiện

Gói tiết kiệm

3.000.000

Xây thô

4.500.000

Hoàn thiện cơ bản

FREE

Xin phép xây dựng – Miễn phí thiết kế

Gói cơ bản

3.100.000

Xây thô

5.400.000

Hoàn thiện cơ bản

FREE

Xin phép xây dựng – Miễn phí thiết kế

Gói trung cấp

3.300.000

Xây thô

5.700.000

Hoàn thiện cơ bản

FREE

Xin phép xây dựng – Miễn phí thiết kế

Gói VIP

3.500.000

Xây thô

6.200.000

Hoàn thiện cơ bản

FREE

Xin phép xây dựng – Miễn phí thiết kế

0903654476 - 0986843818

Hotline Tư Vấn