Chính sách bảo mật thông tin

Với mỗi dự án triển khai phần mềm, trước khi tiến hành công việc thu thập tài liệu, công ty sẽ gửi cho khách hàng một bản cam kết bảo mật thông tin hoặc quy định rõ ràng trong hợp đồng giữa hai bên đảm bảo mọi thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối.

1/ Các định nghĩa về bảo mật

– Thông tin Khách hàng: là những bí mật kinh doanh, tài sản sở hữu trí tuệ, thông tin bảo mật của Quý khách mà Kiến Trúc Ưu Việt được tiếp cận trong quá trình phục vụ Quý khách hàng của mình.

– Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ: được hiểu là tất cả các thông tin, hình ảnh, âm thanh, giao diện website, thương hiệu, biểu tượng, ý tưởng kinh doanh hoặc các tài liệu khác thể hiện hoặc lưu trữ dưới các dạng như: văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, tài nguyên thuộc về Quý khách hàng (bao gồm các thông tin dữ liệu mà trong quá trình hợp tác đã cung cấp cho Kiến Trúc Ưu Việt ). Những tài sản này thuộc quyền sở hữu của Quý khách hàng.

Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ còn được hiểu và thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế (trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có quy định).

– Thông tin bảo mật: là những thông tin, dữ liệu, kỹ thuật hoặc phương thức thuộc Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ nêu tại Khoản 1.1 mà Bên B biết hoặc tiếp cận được trong quá trình làm việc.

 

  1. Nội dung Cam kết bảo mật

Kiến Trúc Ưu Việt sẽ ký và tuân thủ Cam kết bảo mật với tất cả những khách hàng của mình với nội dung như sau:

2.1. Không và sẽ không khi nào sao chép, mô phỏng, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Quý khách hàng.

2.2.  Không sử dụng bất kỳ thông tin bảo mật mà Quý khách hàng  đã cung cấp phục vụ cho các mục đích khác ngoài công việc được giao.

2.3.  Tích cực bảo vệ các thông tin bảo mật khỏi bị sử dụng trái phép, bị tiết lộ và truy cập hoặc bị làm hư hại hay phá hoại.

2.4. Giao trả lại cho Quý khách hàng toàn bộ các tài sản thuộc về Quý khách  đã cung cấp cho Kiến Trúc Ưu Việt trong quá trình làm việc. Các thông tin đó phải được hoàn trả hoặc bị hủy theo sự chỉ đạo của Quý khách hàng bao gồm cả các bản sao chụp nào của các tài liệu đó (bản cứng và bản mềm).

2.5. Kiến Trúc Ưu Việt hoàn toàn chịu trách nhiệm trước bất kỳ thông tin nào bị lộ có liên quan đến Kiến Trúc Ưu Việt.

2.6. Tất cả dữ  liệu của khách hàng có lưu giữ tại Kiến Trúc Ưu Việt theo thỏa thuận sẽ đươc niêm phong và chỉ mở niêm phong khi có đề nghị của Quý khách hàng.

2.7. Trong quá trình thực hiện công tác bảo mật, nếu Kiến Trúc Ưu Việt cam kết bảo mật sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Quý khách hàng theo quy định của pháp luật.

Với sự tận tụy và tâm huyết trong nghề, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng sẽ tìm thấy niềm tin tuyệt đối tại Kiến Trúc Ưu Việt trong quá trình hợp tác.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin Quý khách vui lòng liên hệ với công ty để được giải đáp.

Cảm ơn Quý khách.

Trân trọng!

0903654476 - 0986843818

Hotline Tư Vấn